Cele treningowe

Trening oparty jest o ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu pracę nad właściwymi postawami, koordynacją ruchową, refleksem i cechami motorycznymi właściwymi dla rozwoju dziecka. Na treningach pojawiają się elementy gier i zabaw jako forma rozgrzewki, ćwiczenia wspomagające poprawę elastyczności, gibkości, wytrzymałości i siły. Ważnym aspektem treningu jest element dydaktyczno-wychowawczy. Dzieci oprócz ćwiczeń fizycznych i poznawania form Kung Fu, uczą się szacunku dla nauczycieli, rodziców oraz współćwiczących, podnoszą swoją wiarę we własne możliwości, uczą się samokontroli, cierpliwości i dyscypliny. Uczestnictwo dzieci w zajęciach kung fu już od najmłodszych lat korzystnie wpływa na ich rozwój fizyczno-emocjonalny.

Zabawy ruchowe oraz sport są czynnikami wspomagającymi rozwój u dzieci cech o charakterze społeczno – wychowawczym:

 • uczą dokonywania wyboru i krytycznego patrzenia na siebie,

 • uczą właściwie przeżywać sukcesy i porażki,

 • uczą dyscypliny,

 • kształcą życzliwy stosunek do ludzi,

 • przyczyniają się do wzrostu zainteresowania współzawodnictwem, ale tez i współdziałaniem,

 • kształcą silną wolę,

 • uczą konsekwencji w osiąganiu celów,

 • wpływają na prawidłowe kształtowanie się takich cech psychicznych, jak: refleks, inteligencja – prawidłowe rozumowanie, poprawna ocena sytuacji, zdolność przewidywania i podejmowania decyzji,

 • wpływają na samodzielność i inicjatywę,

 • zwiększają odporność na zmęczenie,

 • i wiele innych.

W naszej szkole treningi kung fu dla dzieci opieramy również o wartości moralne zawarte w kodeksie WUDE, starając się rozwijać te cechy już od najmłodszych lat. Moralnych cech zawartych w kodeksie WUDE jest 10.

Oto one:

1. Pokora (Humility)

2. Szacunek (Respect)

3. Prawość (Virtue/Righteousness)

4. Zaufanie (Trust)

5. Lojalność (Loyality)

6. Wola (Will)

7. Wytrzymałość (Endurance)

8. Wytrwałość (Perseverance)

9. Cierpliwość (Patience)

10. Odwaga (Courage)