Instruktorzy

Główny instruktor w YMAA Polska.
Prezydent YMAA na Polskę i Europę Wschodnią

Instruktor w szkole YMAA Kraków.
Dyrektor sekcji YMAA Nowa Huta