kung fu dla dzieci kraków logo

  Kraków i Nowa Huta 537 596027

 

 YMAA Polska

PROGRAM SZKOLENIOWY YMAA KRAKÓW

KUNG FU DLA DZIECI

W YMAA trenujemy dwa zewnętrzne style Kung Fu: Długa Pięść (Changquan) i Biały Żuraw (Bai He). Styl Długiej Pięści jest stylem pochodzącym z północy, natomiast Biały Żuraw jest typowym stylem południowym.

Biały Żuraw Shaolin specjalizuje się w technikach ręcznych i walce na krótki dystans, podczas gdy dla Długiej Pięści Shaolin typowe są kopnięcia i walka na większą odległość. Oba style są ćwiczone w ramach treningu stylów zewnętrznych YMAA

Po zaliczeniu testu odbywającego się cyklicznie w ramach zajęć, uczeń ma prawo naszyć odpowiedni pasek na nogawkach spodni, co będzie wyszczególnione poniżej. Paski pokazujące stopnie umieszcza się na prawej nogawce spodni. Pierwszy pasek powinien się znaleźć około 10 cm w dół od pasa, jego wymiary powinny wynosić mniej więcej 1,5 x 10 cm.

 

POZIOM I

zolty pasek- 2 Podstawowe postawy:  Ma Bu, Deng Shan Bu

- 3 Podstawowe formy ręczne: uderzenie proste, uderzenie proste podwójne, uderzenie otwartą dłonią, blok prosty + uderzenie

- Podstawowe chodzenie przygotowujące do sekwencji I

- 3 Podstawowe techniki kopnięć: Liu Tui, Wai Bai Tui, Nei Bai Tui

POZIOM II

zolty pasek 2- 3 Podstawowe postawy: Fu Hu Bu, Jin Ji Du Li, Si Lui Bu

- 2 Podstawowe techniki kopnięć: Ti Tui, Deng Tui

- 3 Podstawowe formy ręczne: uderzenie z boku, uderzenie z góry, równoczeny atak i blok

- Podstawowe chodzenie przygotowujące do sekwencji II

- Tan Tui I

Tan Tui.Kiedy studenci YMAA poznali już postawy, formy ręczne i kopnięcia, to w następnym etapie nauki starają się je połączyć w ćwiczenia, które nazywane są Formami Treningowymi. YMAA naucza dwunastu form Tan Tui (Sprężynujących Nóg z Długiej Pięści) - podstawowych ćwiczeń treningowych, które pomagają zbudować fundament dla Długiej Pięści.

POZIOM III

zolty pasek 3-  3 Podstawowe postawy: Zuo Pan Bu, Xuan Ji Bu, Zuo Dun

- Formy ręczne: nakrycie żurawia

- I i II forma walki

- II Tan Tui

- I część formy Lian Bu Quan (długa pięść, solo)

Lian Bu Quan oznacza "Sekwencja ciągłego kroku". Jest to najbardziej podstawowa sekwencja w Długiej Pięści, trenowana ona była w Stowarzyszeniu Jingwu w Chinach. Uczy ona podstawowej pracy nóg oraz technik, używanych przez Długą Pięść podczas zbliżania się i oddalania od przeciwnika. Zastosowania wojenne Lian Bu Quan wprowadzają ćwiczącego w zasady walki w długim dystansie.

 

POZIOM IV

zolty pasek 4- Podstawowe postawy: Tun Bu

- Formy ręczne: odparowanie żurawia

- III i IV forma walki

- I i II część formy Lian Bu Quan (długa pięść, solo)

- I część formy Shang Xia Zhi (biały żuraw, z partnerem)

Shang Xia Zhi znaczy "Górne i dolne kończyny". Jest to podwójna sekwencja walki, uczącą studenta sposobów używania rąk w Białym Żurawiu. Zawiera ona tylko osiem podstawowych uderzeń i bloków, ale z tych ośmiu ruchów wyprowadza się sześćdziesiąt cztery techniki ręczne Białego Żurawia.

POZIOM V

zolty pasek 5- Podstawowe postawy: Qin Lin Bu

- Podstawowe formy ręczne: uderzenie łokciem

- V forma walki

- cała forma Lian Bu Quan (długa pięść, solo)

- cała forma Shang Xia Zhi (biały żuraw, z partnerem)

Po zaliczeniu wszystkich powyższych etapów student przejdzie trening 5 podstawowych Qin Na (dźwigni na stawy).

Wiedza/umiejętności nabyte podczas całego kursu będą wystarczające, aby student podjął egzamin na pierwszy stopień w sekcji dla młodzieży/dorosłych YMAA Kraków. Istnieje także możliwość pozostania w sekcji dla dzieci (szczególnie w przypadku młodego wieku) oraz dalszy trening zgodnie z ogólnieobowiązującym programem YMAA (do wglądu tutaj: http://www.ymaa.pl/program/65-shaolin-kung-fu-program)   

   537 596027 - Kraków i Nowa Huta

   Napisz do nas